Interim Management en Coaching

This Is A Colored Section Title To Break Up Your Page

Diensten

Service Management en Verander Management

Veel organisaties die met Servicemanagement aan de slag gaan, richten zich hoofdzakelijk op de tools en procedures. Vaak wordt gekozen voor implementatie met behulp van procesgerichte frameworks, zoals bijvoorbeeld ITIL en BISL. In de praktijk blijkt vervolgens vaak dat gewenste resultaten lastiger bereikbaar zijn, dan ze op papier leken.

Hoge kwaliteit van (ICT) dienstverlening is altijd een samenspel van mensen, structuren en techniek. Servicemanagement en Verandermanagement met impact en beklijvend effect gaan verder dan alleen inhoud en processen. Dit soort trajecten vraagt dus om een diepgaande benadering. Want, ja zeker kan een framework als ITIL veel brengen, maar het gaat hoofdzakelijk over management en verandering.

 

Project Management

Het managen van (ICT) projecten is een complexe taak. Er komt veel bij kijken en er is meestal sprake van een groot afbreukrisico. Het is dus belangrijk dat met zekerheid het gewenste resultaat wordt behaald, met de beschikbare bronnen en binnen het tijdsbestek dat ervoor staat. Reflectus werkt onder andere met de Prince2 methodiek en Scrum werkwijze. De methodiek is echter niet zaligmakend, want projectmanagement is immers altijd maatwerk.

Reflectus heeft ervaring met onder andere: de opzet en inrichting van (ICT) supportafdelingen, softwareontwikkeling en -implementatie, pakketimplementatie, procesoptimalisatie en -implementatie. Zowel binnen een nationale als internationale context. Voorop staat altijd het gewenste resultaat, binnen de bestaande kaders en beschikbare periode. Zodat wat voor ogen staat vooraf ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en het project tot een goed einde wordt gebracht.

Begeleiding & Coaching van Management en Afdelingen

Het vak van manager/leidinggevende is complex. Behalve 'belast' met de te behalen organisatiedoelen, zijn er diverse betrokkenen met diverse behoeften, belangen en ideeen. Tel daar ook uiteenlopend gedrag, verschillen in communicatie en niveauverschillen bij op en het moge duidelijk zijn dat 'goed managen' best lastig en pittig kan zijn. Een steun in de rug, een stukje begeleiding en coaching zijn dan waardevol en productief.

Om te spiegelen, bewust te worden van het eigen gedrag - en dat van anderen - en om verder te ontwikkelen. Als mens en als professional. De vakinhoudelijke trajecten worden gerelateerd aan de specifieke vraagstukken en de situatie. Binnen die context wordt gewerkt aan het vergroten van persoonlijke en professionele effectiviteit en efficientie. Tevens ligt de focus op hoe het prettig(er) en vruchtbaar(der) kan voor de betrokken partijen, zonder dat daarbij de organisatiedoelstellingen uit het oog worden verloren. Voorop staat altijd de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van (proces)managers en medewerkers. Immers moeten zij het autonoom en zelfvoorzienend kunnen redden, wanneer het vakinhoudelijke begeleiding- en coachingstraject met Reflectus is afgerond.

This Is A Colored Section Title To Break Up Your Page

Vragen over onze dienstverlening, beschikbaarheid van consultants of even willen sparren over uw organisatie?

Bel: 06 533 47 852 of e-mail naar marian@reflectus.nl